Video: Khurshid Asri Nauhas 2010 Muharram 1431 Pg2

Video: Khurshid Asri Latest Nawhas 2010 - Muharram 1431
Video: Nauha- Ay Shahenshah-e-Wafa Khurshid Asri 2010


Video: Nawha- Qaydkhane Main Noha Sakina Ka Tha Khurshid Asri 2010


Video: Nauha- Kerbala Kerbala Khurshid Asri 2010


Video: Nauha- Mausam-e-Aza Aaya Khurshid Asri 2010


Video: Noha- Majlison Mein Aaiye Khurshid Asri 2010

Previous