Video: Khurshid Asri Nauhas 2011 Muharram 1432

Video: Khurshid Asri Latest Nawhas 2011 - Muharram 1432
Video: Nauha- Baba SakinaKhurshid Asri 2011


Video: Nawha- Sada-e-AkbarKhurshid Asri 2011


Video: Nauha- Shabbir Ka Kalma Khurshid Asri 2011


Video: Noha- Phir Watan Jaaoongi Khurshid Asri 2011

Next