Video: Khurshid Asri Nauhas 2011 Muharram 1432 Pg2

Video: Khurshid Asri Latest Nawhas 2011 - Muharram 1432 Pg2
Video: Nauha- Alam Haath Mein Khurshid Asri 2011


Video: Nawha- Yaad Aati Hai Zehra Khurshid Asri 2011


Video: Nauha- Shabbir Zindabad Khurshid Asri 2011


Video: Noha- Aye Azadaro Khurshid Asri 2011

Previous